Du ska inte få det att framstå som att logotypen är skapad av dig.

Du ska inte sälja vidare logotypen